Expressionismi on toiminta- ja ajatustapa

Expressionissa on läpi sen kymmenvuotisen historian oltu yhdestä asiasta varmoja: kaiken keskiössä ovat inspiroituneet, osaavat ja menestyksen nälkäiset ihmiset. Yrityksen kantava voima on alusta alkaen ollut vahva yhteen hiileen puhaltaminen ja yhdessä tekeminen. Mitä talon sisällä pidetään itsestäänselvyytenä, ei aina kuitenkaan ole välittynyt talon ulkopuolelle. Tämä on ymmärretty Expressionissa vähitellen, ja viimeisten vuosien myötä yrityksessä on tehty monipuolisia toimenpiteitä yrityskulttuurin kehittämiseksi, edistämiseksi ja viestimiseksi.

Lue lisää

Yrityskulttuurin monet kasvot

Yrityskulttuuria ei tulisi käsitteellisesti sekoittaa yrityksen strategiaan, visioon tai muuhun vastaavaan organisaation toimintaa kuvaavaan käsitteeseen. Käytännössä edellä mainittuja käsitteitä käytetään kuitenkin lähes vaihtoehtoisina, sillä ne voivat kaikki vaikuttaa merkittävästi organisaation henkilöstöön ja sen käytännön toimintaan.

Lue lisää

Yrityskulttuuri, sanahelinää vai avain menestykseen?

Yrityskulttuuri, arvopohjainen johtaminen, eettiset toimintatavat – näiltä yrityksen arvomaailmaan pohjautuvilta käsitteiltä on varmasti harva nykyisessä korporaatiomaailmassamme elävä voinut välttyä. Menestyksekästä liiketoimintaa käsittelevän keskustelun ja tutkimuksen fokus onkin siirtynyt viime vuosina huomattavasti abstraktimpiin aiheisiin verrattuna perinteisiin liikevaihtoa, tulosta ja tehokkuutta käsitteleviin aiheisiin. Yrityskulttuuria korostavan trendin myötä herääkin kysymys, onko yrityskulttuurin ja arvojen merkitys yrityksen menestystekijänä todellinen, vai pelkkää ohimenevän trendin synnyttämää sanahelinää?

Lue lisää