Mitä ovat alaistaidot?

Arvolat-yhteisön Facebookissa on virinnyt mielenkiintoinen keskustelu alaistaitojen tärkeydestä. Ottamatta kantaa siihen, että vieraksun termiä ”alainen”, ymmärrän keskustelun ajankohtaisuuden. Lopulta alaistaidot, kuten esimiestaidotkin, ovat ihmissuhdetaitoja, joita kuka tahansa voi omaksua ja kehittää. Silti työkulttuurin parantamisessa keskitytään kokemukseni mukaan usein esimiehiin ja johtajiin unohtaen, että tärkein koulutusta tarvitseva ja haluava massa ovat omat työntekijät – ”alaiset”.

Alaistaitoja koskevien ohjeiden taustalla oli se, että esimiehiä on ohjeistettu lukemattomilla ohjeilla ja muistisäännöillä – entä alaisia tai paremminkin työntekijöitä?

Hannu Hyppönen, Saganet.eu:n blogissa

Alaistaidot Hannu Hyppösen mukaan

Yhteisömme aktiivinen ammattilainen, Suomen puolustusvoimien koulutuspäällikkö eversti Hannu Hyppönen on lanseerannut käytännöllisen listan tärkeimpiä alaistaitoja, jotka perustuvat hänen 30-vuotiseen uraan ja kokemukseen Puolustusvoimissa. Tässä Hannun lista jakoon sellaisenaan Hannun linkin perusteella:

 1. Tunnista oma roolisi osana kokonaisuutta – ja keskity siihen.
 2. Esitä ratkaisuja ja vaihtoehtoja – perustele ne.
 3. Jäsentele, tiiivistä, pelkistä 5 minuuttiin viikon valmistelu. Älä kerro tekemistä vaan tulokset.
 4. Esitä ratkaisuvaihtoehtoja ongelmiin. Älä ongelmia.
 5. Älä delegoi esimiehelle, hän delegoi sinulle.
 6. Tunnista halutusta loppuasetelmasta omat tehtäväsi ja raportoi niiden tulokset.
 7. Tunnista riskit ja esitä keinot niiden hallitsemiseksi.
 8. Raportoi tulokset ja poikkeamat, tee esitykset korjaavista toimenpiteistä.
 9. Ota oma prosessi haltuun. Tunnista päätöksentekopisteet. Esitä päätöksiä edellyttävät asiat esimiehellesi.
 10. Ole oman alasi paras asiantuntija, esimiehesi arvostaa sitä.

Miksi alaistaitojen kehittäminen unohtuu?

Kuinka monessa organisaatiossa systemaattisesti mitataan, suunnitellaan ja toteutetaan esimerkiksi työntekijöiden vuorovaikutusosaamista, verkkokohtaamistaitoja, oman työn hallintaa, vastuunkantoa, tunnetaitoja ja innostavan ilmapiirin luomista omaan mikroyhteisöön? Kaikkia näitä asioita voidaan  harjoitella ja kehittää, mutta silti olen kuullut monessa yrityksessä johtajan harmittelevan, kun henkilöstön kehittämisbudjettia jää käyttämättä. Mistä tämä johtuu?

Kuvittelisi että ihan jokaista työyhteisössä kiinnostaa kehittää niitä taitoja, joiden avulla oma toiminta kehittyy entistä vastuullisemmaksi ja rakentavammaksi sekä itseä että muita työyhteisön jäseniä kohtaan.

Jos käyttäisimme yhtä paljon aikaa organisaatiossa alaistaitojen kehittämiseen kuin mitä käytämme esimerkiksi johtojien ja esimiesten vuorovaikutuksen ja viestinnän kehittämiseen, kuinka moni työntekijä saisi itsestään vieläkin enemmän irti ja olisi myös tyytyväisempiä työpaikkansa työkulttuuriin. Tätä Arvolat.fi -yhteisö lähtee selvittämään loppukesästä jalkautumalla yrityksiin, joissa henkilöstön kehittämiseen ja kouluttamiseen on käytetty runsaasti aikaa ja myös viestitty siitä ulospäin. Odotellessa kannattaa lukaista listauksemme työkulttuuria ja työtyytyväisyyttä käsittelevistä top10-blogeista, joista löytyy sisältöjä myös alaistaitoihin liittyen. 

 

arvolat-yhteisö-työkulttuurille

 • http://jaanmurtajat.blogspot.fi/ Karla N.

  Sen lisäksi, että alainen-sanana ei välttämättä ole monen muunkaan mieleen, niin syitä näiden taitojen vähäisyydelle voi löytyä motivaation tai pitkäjänteisyyden puutteesta.

  Jos työtehtävä tai työpaikan kehittäminen ei ylipäänsä motivoi, niin oman toiminnan kehittäminen esimiestä kohtaan ei välttämättä kiinnosta, Jos taas tekemistään ei suunnittele kovin pitkälle eikä nää esimiehen näkökulmaa, niin voi tuntua turhalta etsiä ratkaisuja eikä ongelmia. Ylimääräisestä ratkaisusta palkitaan ehkä joskus pitkän ajan päästä, ja pienet ongelmat voivat haitata omaa työtä nyt heti. Hetkessä on myös helpompi kysyä lisää apua tai delegoida tehtäviä esimiehelle kuin ottaa itse lisää tekemistä tai löytää muu tapa asian hoitamiseen kuin esimiehen apu.

  Työpaikankin ihmissuhdetaitoihin vinkkejä myös täällä: http://jaanmurtajat.blogspot.fi/p/blog-page_25.html